Nieuwe regels betreffende het (ver-)kopen van een hond vanaf 1 november 2021

Vanaf 1 november 2021 verandert de wetgeving over chippen en registreren van honden. Een hond, jong of oud, kan vanaf die dag alleen verkocht of overgedragen worden als deze is gechipt door een daartoe bevoegd persoon, geregistreerd is bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland via een van de aangewezen databanken en voorzien is van een Europees Paspoort.
Hiermee hoopt de overheid de malafide hondenhandel beter tegen te gaan en de volgende misstanden te voorkomen:
– pups die op te jonge leeftijd worden gescheiden van hun moeder.
– vervoer van honden onder slechte omstandigheden.
– zieke en slecht gesocialiseerde pups die bij een nieuwe eigenaar komen.
– besmette honden die een gevaar zijn voor de volksgezondheid (bijvoorbeeld hondsdolheid, een ziekte die van hond op mens overgaat).
– het misleiden van hondenkopers door buitenlandse pups te verkopen met Nederlandse chips en paspoorten.

Wat betekent dat voor degene die een hond verkoopt?
Met het vernieuwde I&R hond gaat er een aantal zaken voor de fokkerij, handel en import veranderen.
Een aantal punten in het kort:
– Iedereen die een nestje heeft moet een registratienummer (UBN) aanvragen bij RVO.
– Pups worden gechipt én geregistreerd via een van de aangewezen portalen (voorheen databanken) door een dierenarts of een bij RVO geregistreerde chipper.
– Honden die uit het buitenland komen moeten door een dierenarts geregistreerd worden bij een van de aangewezen portalen op naam van de importeur. De importeur moet van tevoren eenmalig een UBN aanvragen bij RVO.
– Elke hond die van eigenaar wisselt moet een chip, registratie en EU-dierenpaspoort hebben.
Krijgt uw hond eenmalig een nestje? Of haalt u een hond eenmalig uit het buitenland? Dan moet u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) aanvragen. Dit nummer heeft u nodig als u uw dier(en) laat chippen door een dierenarts of chipper. Voor u gelden dezelfde regels als voor bedrijfsmatige fokkers en importeurs. Zonder UBN kan een hond niet gechipt worden en zonder chip (en paspoort) kan een hond niet verkocht worden. Regel hier uw UBN: https://mijn.rvo.nl/bedrijfsmatig-huisdieren-houden

Wat betekent dit voor degene die een hond koopt?
– Accepteer alleen een hond met een chip, registratie én een officieel EU-dierenpaspoort.
– Registreer de hond op uw naam bij een aangewezen portaal (databank).
– Geef wijzigingen altijd door aan het portaal. Denk aan adreswijzigingen, vermissing, export of het overlijden van de hond.
Koop geen hond zonder chip!
Het is volgens de wet verboden om een hond zonder chip en registratie te kopen. Vanaf 1 november 2021 moet u er ook op letten dat de hond een paspoort heeft.
Heeft u per ongeluk een hond gekocht zonder registratie? Vraag dan in ieder geval direct een UBN aan . En laat daarna uw nieuwe hond door de dierenarts registreren bij een aangewezen portaal. Zonder UBN kan dit niet.

Bericht delen / printen / opslaan