Operaties

De rol die huisdieren in het gezin spelen is de laatste decennia flink veranderd. Vroeger werden dieren voornamelijk om praktische redenen gehouden, tegenwoordig worden huisdieren door de meeste eigenaren gezien als een volwaardig lid van het gezin.

Terecht mag een huisdiereigenaar verwachten dat een operatie of ingreep zo veilig mogelijk, steriel en met deskundigheid wordt uitgevoerd.

Individuele aanpak

Per patiënt en per ingreep zal er door de dierenartsen van Dierenkliniek Lieshout worden bepaald wat de juiste aanpak is.

Uw medewerking

Daarnaast vragen we voor bepaalde zaken ook uw medewerking zodat we de risico’s, die altijd verbonden zijn aan een operatie of narcose, tot een absoluut minimum kunnen beperken.

Tijdstip

Operaties worden in de meeste gevallen ‘s morgens vanaf 09.00 uur ingepland. Maar een ander tijdstip is in overleg altijd bespreekbaar.

Net voor en tijdens de operatie

Na het scheren van de operatiepatiënt en het zalven van de ogen (ogen blijven open tijdens de operatie en kunnen zonder zalf uitdrogen) zal deze in de operatiekamer op een warmtebed worden gelegd. Dit om verlaging van de lichaamstemperatuur tijdens de operatie tegen te gaan.

Metingen

Tijdens de operaties worden gegevens over de circulatie en ademhaling (twee vitale functies) steeds gemeten en de dierenarts en paraveterinair houden deze metingen via weergave op de monitor steeds in de gaten. Ademhaling wordt via CO2-meting in de uitademingslucht gemonitord. De circulatie via ECG en zuurstofsaturatiemeting in het bloed.

Steriel

Wij vinden de steriliteit van de uitgevoerde operaties zeer belangrijk en de meeste standaardingrepen voeren we uit zonder gebruik van antibiotica. Om de steriliteit van operaties in de operatiekamer te waarborgen hebben we ook daarvoor nauwkeurige protocollen ontwikkeld.