Duivenziekten

Bestrijden van ziekten bij duiven

Hieronder enkele punten die van belang zijn bij het bestrijden van ziekten bij duiven. De medicijndosering, die op ons praktijketiket staat, gaat er van uit, dat 20 duiven 1 liter water per dag drinken. Als uw duiven in de winter per dag minder drinken, dan moet u de medicijnen naar verhouding hoger doseren per liter water.

Behandelen van nieuw aangekochte duiven

Nieuw aangekochte duiven altijd behandelen tegen het geel en wormen. Kijk de duiven na op luizen en huisvest de duiven 14 dagen in quarantaine, apart van de andere duiven, om te kijken of ze misschien bepaalde ziekten onder de leden hebben. Verzamel eventueel gedurende 5 dagen mest voor onderzoek op paratyphus. Als u uw duiven elk jaar ent tegen paratyphus, dan de nieuw aangekochte duiven 5 weken in quarantaine zetten. De eerste week kuren tegen paratyphus met een antibioticum, dan de eerste enting tegen paratyphus en na drie weken de tweede enting tegen paratyphus. Na deze tweede enting nogmaals een week in quarantaine houden, alvorens ze in de groep te doen.

3-Stappenplan

Om uw duiven gezond te krijgen en te houden, en om uw gezonde duiven steeds beter te laten presteren, heb ik het 3-stappenplan uiteen gezet. Zorg eerst dat u Stap 1 goed voor elkaar heeft, ga dan verder met Stap 2 enz. Punten uitvoeren, genoemd onder Stap 3, terwijl u Stap 1 niet voor elkaar hebt, is totaal zinloos!

Stap 1
bestrijdt eventuele ziekten

Wanneer?

Belangrijke veelvoorkomende ziekten bij postduiven, waar uw duiven zeker vrij van moeten zijn, bestrijden. De beste maanden van het jaar in dit opzicht zijn november en december. In deze maanden is het aantal duiven het kleinst; dus minder werk en minder kosten. Ontwormen, behandelen tegen teken, luizen en mijten, kuren en enten tegen paratyphus en onderzoek voor het geel. Uw duiven zijn dan voor het kweekseizoen vrij van ziekten, zodat ook uw jonge duiven mooi kunnen opgroeien.

Belangrijkste ziekte

De belangrijkste ziekte bij postduiven is nog altijd het geel. Bij de bestrijding van deze ziekte bij de duiven zijn de volgende punten belangrijk:

 • Uw duiven raken nooit immuun tegen het geel. Ze bouwen er geen weerstand tegen op.
 • De duif die terugkomt van de vlucht, kan het geel in uw hokken binnenbrengen. Daarom bij thuiskomst de duif een Trichocure tablet opsteken.
 • Een lichte besmetting geeft direct een groot vormverlies. De duif kan te weinig lucht aan: nauwe neusspleet en luchtpijpopening, slijm in bek, gezwollen en rood bekslijmvlies.
 • Gebruik twee setjes drinkbakken: een setje in gebruik gevuld met water, een setje gereinigd, dat staat te drogen. Elke dag de setjes omwisselen.
  Twee dagen in de week 3 ml zoutzuur 10% per liter oplossen in het drinkwater, dit remt de vermenigvuldiging van het geel in de kelen van de duiven.
 • Een duif drinkt na het voeren. Als u duiven pas voert na het loslaten, voorkomt u dat ze buiten het duivenverblijf drinken, dus minder kans op het naar binnenbrengen van het geel.
 • Kuur op strategische momenten tegen het geel met Tricho Plus door het drinkwater:
  – Een maand voor het koppelen;
  – Tijdens het broeden van de eerste koppel alle duiven tegen het geel behandelen;
  – Als de jongen drie weken gespeend zijn alle duiven behandelen;
  – Duiven die terugkomen van de vlucht een Trichocure tablet opsteken

Kuur altijd al uw duiven tegelijkertijd, minimaal 8 dagen lang en maak elke dag de Tricho Plus-oplossing vers aan.

De haarworm
Dit is een worm die veel vormverlies veroorzaakt bij duiven (vermageren) en die we vaak vinden in de ontlasting van duiven. Laat daarom minimaal een keer per jaar de ontlasting van uw duiven nakijken door uw dierenarts. Alle ontwormingsmiddelen kunnen schade aan de rui geven; december is daarom de beste maand om te ontwormen. Avicas is een goed ontwormingsmiddel: één tablet per duif in de bek opsteken, 1 a 2 dagen, eventueel na 8 dagen herhalen.

Luizen en mijten
Houdt uw duiven vrij van luis (lange veerluis en de stuitluis) en mijt (vedermijt en rode vogelmijt). Luizen hebben 6 poten die vooraan aan het gelede lichaam zitten. De lange veerluis is gemakkelijk te vinden; het is een vrij grote luis, die door de veren loopt. De kleinere stuitluis vind je meestal door onder de kleine veertjes, die op de stuitklier liggen, te kijken.

Mijten hebben 8 poten, vier zitten er vooraan en vier achteraan het ongelede lichaam. Deze zijn kleiner dan de luizen: ongeveer 0,5 mm groot. Rode vogelmijt (de bloedluis) zit alleen ’s nachts op de duiven; overdag zitten ze bijvoorbeeld in de spleten van de planken van uw duivenhok. Een laag gehalte aan rode bloedcellen in het bloed van uw duiven kan een aanwijzing zijn voor rode bloedluisinfectie. Wij kunnen voor u het gehalte aan rode bloedcellen in het bloed van uw duiven meten. Het witkalken van de planken in uw duivenverblijf doodt de bloedluizen die tussen de planken zitten. Een manier om uit te vinden of in uw duivenhokken sprake is van een besmetting met rode vogelmijt, is het besprayen van de houten wanden met een permethrin houdend product. De rode vogelmijt kruipt uit de spleten van het hout. Let wel, op het moment dat u dit doet, de duiven uit deze ruimte halen. Op het moment dat u de duiven weer terugdoet in het behandelde duivenverblijf, de duiven behandelen met bijvoorbeeld Ectospray van Oropharma. De rode vogelmijt is moeilijk echt te verdrijven. Veermijten zitten bij de witte pennen. Luchtzakmijten (komen bijna nooit voor) zitten in de luchtzakken. De duiventeek (Argus reflexus) zit in de zomer onder de broedschotel en zuigt het bloed uit de jonge duiven.

Kopziekten
Dit zijn ontstekingen van de slijmvliezen van de neus, keel, oren en luchtpijp. Bijna altijd ten gevolge van een bacteriële ontsteking, soms een gistinfectie. Infecties kunnen de duiven krijgen van andere duiven. Dit speelt vooral in het voorjaar bij de jonge duiven een rol, want zij hebben nog onvoldoende weerstand. Een niet optimaal klimaat in de duivenhokken kan een grote rol spelen bij het ontstaan van deze ziekte. Slijm in de keel, te rood slijmvlies in de keel, uitstaande oorveertjes, duiven die niet willen vliegen of met de bek open zitten en reutelen, zijn de symptomen die u kunt waarnemen. Belangrijk is voldoende te ventileren zonder dat de duiven in de tocht zitten en een droog hok. Behandeling is meestal met een doxycyclinepreparaat, 1 tot 2 weken lang. Met een keeluitstrijkje, dat we kleuren, tonen wij een besmetting met kopziekte aan.

Paratyphus
Bij duiven is paratyphus een sluimerende ziekte die wordt veroorzaakt door de Salmonella bacterie. Op het oog is de ziekte niet altijd zichtbaar, terwijl hij wel zeker schade aan de gezondheid van uw duiven toebrengt. Symptomen kunnen zijn: magere duiven, slechte kweekresultaten, darmontsteking met diarree bij enkele van uw duiven, dikke gewrichten bij een enkele duif, minder goede vliegprestaties. Enkele duiven in het bestand kunnen de bacterie bij zich dragen zonder zelf ziek te zijn; deze duiven noemt men dragers. Meestal worden de zwakkere of jonge duiven ziek na een besmetting. Paratyfus kan een oorzaak zijn dat andere ziekten, bijvoorbeeld streptococcen, uw duiven ziek kunnen maken.

Aantonen
Om paratyphus te bewijzen moet u wat moeite doen en vaak is het niet na een keer onderzoek aan te tonen. U dient dan vaker onderzoek te laten doen.

Twee manieren van onderzoek:

 • Neem gedurende 5 dagen op verschillende plaatsen in uw duivenverblijven mestmonsters, bij voorkeur van wat dunnere ontlasting. Doe dit in een zakje en breng het naar uw dierenarts voor kweek en onderzoek op Salmonella.
 • Stuur een magere, niet met een antibioticum behandelde, duif, bij voorkeur een duivin met slechte kweekresultaten, op ter sectie.

Therapie
Duiven met dikke gewrichten wegdoen, 20 dagen kuren met Theraprim, 5 dagen na de kuur tegen paratyphus enten. Ent al uw duiven die ouder zijn dan 6 weken en laat uw duiven na de enting gedurende 3 weken niet in contact komen met andere, niet geënte duiven. De eerste keer dat een duif geënt wordt, moet deze na 3 weken nogmaals geënt worden; daarna elk halfjaar de enting herhalen. Geef gedurende 2 weken voor tot na de enting tegen paratyphus geen andere enting. Nieuw aangekochte duiven tijdens de quarantaineperiode 2 keer enten met 3 weken tussentijd. 1 tot 3 weken na de tweede enting mogen de nieuwe duiven in de groep. Ook is het verstandig preventief te kuren met een antibioticum tegen paratyphus. Doe dit anderhalve maand voor de kweek of 2 weken voor het vliegseizoen. Theraprim of Doxycycline kunt u hier eventueel voor gebruiken.

Stap 2
gebruik zoutzuur 10%

Behandeling
Ontsmet uw duiven 2 tot 3 dagen per week met zoutzuur 10% van Eurovet, 3 ml per liter drinkwater. Hierdoor ontstaat er in de kop, de keel, de krop en het maag-darmkanaal een lagere Ph. Met andere worden: deze worden zuurder! Een infectie met E. coli, paratyphus, gisten, het geel en streptococcen wordt zo afgeremd. Zoutzuur niet in het waswater doen en niet oplossen in de keuken van uw huis.

Stap 3
Omniform en Orovital inzetten

Algemene weerstand verhogen
Extra vitamines en mineralen, aminozuren en oliën (onverzadigde vetzuren): hiermee verhoogt u de algemene weerstand en conditie van uw duiven. Omniform en Orovital: het gouden duo! 2 dagen per week 2 dopjes van Omniform en Orovital per liter drinkwater. Omniform bevat de 13 belangrijkste vitaminen en de 19 belangrijkste aminozuren. Aminozuren zijn de bouwstenen van de (spier)eiwitten. Orovital bevat Ginseng (een plantenextract, dat prestatieverhogend werkt) en Echinacea (verhoogt de ziekteweerstand van uw duiven).

Als u de twee producten samen gebruikt, geeft dit een sterke verhoging van weerstand, gezondheid en prestatievermogen van uw duiven.

Maak voor een onderzoek en/of behandeling van uw duiven een afspraak.