Steek voldoende tijd in uw schaap of geit

De informatie die u in de hieronder genoemde onderwerpen op onze website kunt lezen, is geschreven voor schapen, maar voor geiten geldt hetzelfde. Dus lees voor schaap/ooi ook geit. De artikelen zijn bedoeld als korte, praktische, standaardhandleiding voor mensen die hobbymatig geiten of schapen houden; het zijn geen wetenschappelijke stukken. Niet alle ziekten die bij schapen en geiten kunnen voorkomen worden besproken.

Onderwerpen

  • verzorging en voeding (per jaargetijde)
  • wormpreventie (en ontlastingsonderzoek)
  • kopervlieg (preventie van de larve)
  • scrapie (schuurziekte)
  • rotkreupel