Hebt u paarden? Wij vertellen u graag meer over het paardenpaspoort.

Paardenpaspoort

Bij deze controles kijkt de NVWA of het paardenpaspoort bij uw paard / pony aanwezig is en of de medicijnen die uw paard / pony heeft gehad, ook genoteerd staan in het paspoort. Datum, naam van het medicijn en wachttijd dient de dierenarts in het paardenpaspoort te vermelden. Dit in verband met het feit dat een paard wettelijk nog gezien wordt als een slachtdier. En bij slachtdieren is de houder wettelijk verplicht te noteren welke medicijnen op welke datum zijn gegeven met daarbij de wachttijd voor de eventuele slacht vermeld.

Waarom deze strenge controle?

Dit om te voorkomen dat resten van medicijnen in onze voedselketen terecht komen. Bij het inzetten van sommige medicijnen, bijvoorbeeld Phenylbutazon (Buut, een pijnstiller/ontstekingsremmer), mag een paard / pony al helemaal niet meer geslacht worden. Hiervoor moet u als eigenaar een verklaring in het paardenpaspoort ondertekenen dat u uw paard / pony nooit aan de slacht zult aanbieden.

Kortom

Gaat u medicijnen halen voor uw paard / pony, neem dan uw paardenpaspoort mee naar uw paardendierenarts, zodat de deze de medicatie hierin kan noteren.

(Deze informatie is opgesteld door Wil Jansen, dierenarts. Sinds het voorjaar van 2021 is hij met pensioen. Voor vragen over de gezondheid van uw paard verwijzen wij u graag naar een collega.)