E.Cuniculi

E.Cuniculi wat is dat?
E.Cuniculi is een parasiet die zich bij konijnen in verschillende organen kan gaan nestelen. Niet elk konijn dat besmet wordt, wordt ook ziek. Uw konijn kan aan de gevolgen van deze ziekte overlijden. De parasiet nestelt zich vaak in de nieren en/of hersenen, maar wordt ook wel gevonden in de hartspier, longen, ogen of lever van een konijn. De parasiet zet sporen af die via de urine van het konijn worden verspreid, zodat de infectie overgedragen kan worden aan andere konijnen. De infectie kan als het konijn drachtig is ook doorgegeven worden aan de jongen in de baarmoeder.

Is E. Cuniculi besmettelijk?
Een met E. Cuniculi besmet konijn kan een ander konijn besmetten. In principe is de besmetting van E.Cuniculi ook overdraagbaar van konijn op mens. De kans dat dit gebeurt is alleen erg klein. Een E.Cuniculi besmetting is tot nu toe alleen aangetoond bij mensen met een zeer lage weerstand, bijvoorbeeld bij de ziekte AIDS. Bij andere diersoorten zijn er zeldzame gevallen van besmetting bekend: bij muizen, ratten, honden, katten, vossen, schapen en paarden. De kans dat een konijn een ander dier besmet met E.Cuniculi is dus erg klein. Symptomen van een besmetting bij konijnen. Doordat niet elk besmet konijn ziek wordt, is het lastig om een diagnose te stellen of de symptomen van E.Cuniculi te herkennen. Wanneer uw konijn wel ziek wordt door de parasiet, kunnen de klachten wel zo ernstig worden dat uw konijn hieraan overlijdt, of dat er euthanasie nodig is. Mogelijke symptomen van E.Cuniculi bij uw konijn zijn:
• vermageren
• veel drinken en plassen (als gevolg van nierfalen)
• spiertrillingen en krampen
• omvallen of met moeite overeind kunnen komen
• rondjes naar één kant lopen of een scheve kop hebben (draaihals)
• uitval oftewel (tijdelijke) verlammingen
• toevallen en coma

Hoe wordt een konijn met E.Cuniculi behandeld?
Het is belangrijk dat het dier warm gehouden wordt. Haal het dier naar binnen als het buiten koud is en gebruik een warmwaterkruik. Wel altijd een handdoek om de kruik heen doen, anders kan het te heet zijn. Het zieke konijn wordt tenminste 28 dagen behandeld met Fenbendazol. Het is mogelijk dat het konijn daarna nog langere tijd doorbehandeld moet worden. Vaak is de parasiet nog steeds aanwezig als er geen klachten meer zijn. In periodes van stress kan de ziekte dan weer de kop op steken. De behandeling moet dan weer opgestart worden. Een hokgenoot zonder klachten behandelen kan, maar hoeft niet. Het zieke konijn dat behandeld wordt geeft de parasiet op dat moment niet door. Uiteraard kan het dier al wel eerder besmet zijn geraakt, maar nog geen klachten vertonen. Houd het dier dus wel goed in de gaten.