Dierenkliniek Lieshout

Een schoon gebit voor hond of kat, hoe pak je dat aan?

Een goed gebit en een goed gewicht is het behoud van uw hond en kat. In dit artikel leest u meer over preventieve maatregelen om tandplaque en tandsteen bij uw huisdier te voorkomen.

Problemen door tandsteen en tandplaque

Tandsteen kan op verschillende manieren problemen veroorzaken. Het gaat bijna altijd gepaard met een (soms blijvende) ontsteking van het tandvlees. Als het ernstigere vormen aan gaat nemen trekt het tandvlees terug en komen tanden en/of kiezen los te staan.

Stank uit een bek met tandplaque wordt veroorzaakt door bacteriën die in tandplaque en tandsteen groeien. Dit is voor uw eigen gezondheid niet ongevaarlijk: u ademt die bacteriën namelijk ook in als u met uw gezicht dicht in de buurt van de bek van uw dier komt.

Verder verspreiden zich vanuit de ontstoken bek steeds bacteriën via de bloedbaan in het lichaam van hond en kat. Deze bacteriën kunnen onder andere ontstekingen in de nieren en op de hartkleppen veroorzaken. Op latere leeftijd kan dit resulteren in blijvend hartletsel (lekkende hartkleppen) en nierinsufficiëntie (verbindweefseling van de nieren).

Voorkomen

Als u start met tandenpoetsen op het moment dat er tandsteen op het gebit zit, bent u al te laat. Dan is het advies: laat het gebit door ons reinigen en polijsten. Daarna kunt u middels het poetsen voorkomen dat er zich opnieuw tandplaque op het gebit hecht. Tandsteen ontstaat uit tandplaque doordat het gaat verstenen. Als u door poetsen zorgt dat er zich geen tandplaque op het gebit hecht dan kan er ook nooit tandsteen komen. Op die manier voorkomt u ook de bijbehorende stank uit de bek.

Tanden poetsen

Dit kunt u doen met een tandenborstel of een grof vezelig gaasje. Gaasjes zijn minder hard dan borstels; dieren accepteren gaasjes dan ook beter dan borstels. Tandenborstels en gaasjes kunnen zowel bij honden als bij katten gebruikt worden. De gebitselementen worden hierdoor mechanisch gereinigd.

Het is aan te raden tanden en kiezen minimaal een keer per twee dagen te poetsen gedurende twee à drie minuten; elke dag is echter beter. Vooral het reinigen van de buitenkant van de tanden en kiezen is belangrijk omdat tandplaque zich daar het snelste hecht.

Gewenningsproces

Voor dieren die niet aan poetsen gewend zijn, is geleidelijke gewenning het beste. Belangrijk is om tijdens dit proces het tandenpoetsen te koppelen aan een beloning zoals uitlaten of spelen na het poetsen. Leg naast de poetsmaterialen de riem, bal of het kauwstokje klaar, zodat het dier het een met het andere gaat associëren. U kunt ook starten door vanaf de buitenkant de wang over het gebit te masseren; als uw dier aan deze massage gewend is, kunt u beginnen met het poetsen met borstel of gaasje.

Poetsmiddelen

 • Als u met een borstel of gaasje poetst, kunt u tandpasta gebruiken. In onze kliniek hebben wij speciale tandpasta met een smaakje.
 • Met een gaasje kunt u beter Hexarinse gebruiken. Dit is een ontsmettingsmiddel met een geurstof. De bek wordt ermee gedesinfecteerd en uw huisdier krijgt er een frisse adem van.
 • Ook is er de vloeistof Aquadyl die u toevoegt aan het drinkwater. Het geeft uw dier een frisse adem en helpt aanzet van tandplaque voorkomen. Tevens desinfecteert dit middel de bek. De meeste huisdieren vinden het lekker.
 • We hebben erg goede ervaringen met Bucco-fresh, een poeder voor over het voer dat ontstaan van tandplaque tegen gaat en bestaand tandsteen zachter maakt, waardoor het beter weg gepoetst kan worden.
 • Veel mensen geven, aangemoedigd door de TV-reclame, graag een kauwstaafje. Deze werken alleen als de hond er tenminste 60 seconden mee zoet is en bevatten vaak veel calorieën. Wij geven dental chews gebaseerd op rabarber. Tijdens de maand van het gebit mag uw hond er bij de gebitscontrole gratis een proberen.  tandpasta kauwstaafjes bucco-fresh

Onze ervaring

Let wel, onze ervaring leert dat geen enkel middel de aanzet van tandplaque voor 100% voorkomt. De samenstelling van het speeksel speelt bij deze aanzet een belangrijke rol. Mechanisch reinigen (poetsen) werkt het beste en kan door verschillende andere maatregelen ondersteund worden.

Stappenplan

Om een dier langzaam te laten wennen aan het tandenpoetsen, kunt u de volgende stappen volgen:

 1. Strijk aan de buitenkant van de mondholte met de vingers over de wangen. Dit strijken moet gebeuren ter hoogte van de achterste kiezen. Hierdoor worden de speekselklieren geactiveerd waardoor er speeksel vrijkomt in de mondholte. Dit speeksel zorgt mede voor de reiniging van de gebitselementen.
 2. Onderzoek de mondholte. Begin met het optillen van de bovenlip gedurende enkele seconden en beloon het dier daarna direct. Voer langzaam maar zeker de onderzoektijd op en breid de inspectie van de mondholte uit.
 3. Wrijf in de mondholte met de vingers over de buitenkant van de achterste kiezen.
 4. Wrijf in de mondholte met een vochtig gemaakt gaasje over de buitenkant van de kiezen.
 5. Poets met een tandenborstel of grof vezelig gaasje de wangkant van de gebitselementen. In het begin mag de bek nog gesloten blijven.
 6. Poets met een tandenborstel of grof vezelig gaasje alle vlakken van de gebitselementen. Als het nodig is om de tongzijde van de elementen te poetsen dan kan daarvoor de bek geopend worden. Denk eraan om het dier altijd direct na het poetsen te belonen.
 7. Houd de borstel tijdens het poetsen onder een hoek van 45° op de tanden- en kiezenrij en maak rondgaande bewegingen, ook langs het tandvlees.

Het poetsen kan gebeuren met alleen water, met Parodongyl tandpasta of met Hexarinse spoelmiddel. Deze middelen bestrijden bacteriën in de mondholte. In combinatie met het mechanisch effect van het poetsen gaat u zo het ontstaan van tandplaque en andere gebits- en tandvleesaandoeningen tegen.

Speciaal dieet en kauwmaterialen

Speciale dieetvoeding en gebitsverzorgende kauwproducten van Royal Canin kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het gezond houden van het gebit. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u zich wenden tot onze dierenartsen en assistentes.